Fagområder

Arbeidsrett (oppsigelse og avskjed)
Arverett
Barnevernsaker
Entrepriserett (byggesaker og andre entrepriseoppdrag)
Familierett (seperasjon, skilsmisse, skifte og saker om barn)
Fast eiendoms rettsforhold (mangler ved kjøp av eiendom, jordskifte, naborett m.m.)
Firmaetablering
Husleierett (oppsigelse m.m.)
Inkasso
Kontraktsrett / avtalerett
Kjøpsrett (herunder kjøp og salg av bolig)
Strafferett
Trygderett
Utlendingsrett